Sourozenci

Kuky má čtyři sestry: Eevee, Estrelu, Elis in Wonderlamd a Eishu

a

pět bratrů: Emperora, Everesta, Evergreena, Elementa of My, Eclipse Lunar

jejich fotky a více informací naleznete zde

 

 

Kuky has four sisters: Eevee, Estrela, Elis in Wonderlamd and Eisha

and

five brothers: Emperor, Everest, Evergreen, Element of My, Eclipse Lunar

their photos and more information here